Digital

Digital

Nieuws

Dwangsom WOB verdwijnt

De Tweede Kamer is akkoord met een voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur te stoppen. Het voorstel van Plasterk leidt ertoe dat mensen die een beroep doen op de WOB om een zakcentje te verdienen, het deksel op de neus krijgen.

Tot op heden was de regel: als een overheid er niet in slaagt de WOB-vraag van burger of bedrijf tijdig te beantwoorden, moest die overheid betalen. Het voorstel van Plasterk koppelt WOB-verzoeken nu geheel los van de wetgeving op dwangsommen.

Overigens betekent het schrappen van WOB-verzoeken uit de wet voor dwangsommen niet dat ieder WOB-verzoek tot Sint Juttemis kan wachten op een antwoord. Als een overheid niet tijdig reageert, kan de boze burger altijd naar de rechter stappen.

De Eerste Kamer zal binnenkort een besluit nemen over twee verwante voorstellen die te maken hebben met de nieuwe Wet open overheid. Een wet die ervoor moet zorgen dat veel meer overheidsinformatie standaard openbaar wordt.

Bron: Digitaal bestuur juni 2016