Digital

Digital

Nieuws

Overheid pakt digitalisering te groot aan

Jan Baan, de vroegere topman van Cordis, is tegenwoordig voorzitter van E-governance. In die belangenvereniging hebben zich ‘verontruste professionals’ verenigd met een mening over de ontwikkeling van de ICT in Nederland.
Af en toe zoekt de vereniging de publiciteit om een mening te spuien. Onlangs stelden Jan Baan c.s. in een manifest vast dat zij tot de conclusie zijn gekomen “dat 105 ICT-projecten van de overheid een te groot budget hebben”.
Interessante mening, interessant getal. Hoe onderbouwt Baan zijn stelling?

Hij heeft de Rapportage bedrijfsvoering Rijk 2015 gelezen. Daarin staat dat 105 projecten van de overheid een begroting hebben boven de vijf miljoen euro. Zes van die projecten verspijkeren uiteindelijk zelfs meer dan 100 miljoen euro.

De vereniging E-governance stelt in het manifest dat overheidsprojecten nooit groter mogen zijn dan 2 miljoen euro. Grotere projecten zijn te complex en krijgen vanzelf te maken met lange doorlooptijden. Daardoor zijn de producten van die projecten, tegen de tijd dat ze worden opgeleverd, achterhaald. Tegelijk blijken te grote projecten zo ingewikkeld dat de oplossing die wordt geleverd nooit de oplossing is van het oorspronkelijke probleem.

Wijze woorden. Die aansluiten bij onze ervaring dat een project altijd mislukt als de scope te groot is, omdat je dan veel te afhankelijk wordt van anderen en alles te lang gaat duren.

E-governance heeft vooral kritiek op de megaprojecten SPEER, Programma Vernieuwing Studiefinanciering, de ICT Transitie van het WERKbedrijf bij het UWV, Kwaliteit en Innovatie (KEI) en P-Direkt. Die projecten worden overbevolkt door externen en zijn schoolvoorbeelden van de enorme afhankelijkheid van externe IT-deskundigheid van de overheid. De kosten aan externe IT-adviezen rijzen de pan uit.

Advies van Baan en de zijnen: maak alles kleiner en sneller!

Het manifest is hier te vinden.

Bron: Automatiseringgids juni 2016