Digital

Digital

Nieuws

Open data of sluitende begroting?

De Open State Foundation, de belangenorganisatie die open data bevordert , is boos op het ministerie van Economische zaken. Daar ligt al twee maanden een rapport van de Kamer van Koophandel met de titel ‘Verkenning naar de mogelijkheden om Handelsregisterinformatie als open data ter beschikking te stellen’ in een ambtelijke lade.

In Nederland is het handelsregister nog gesloten, anders dan in veel andere landen. De Tweede Kamer wil de gegevens uit het handelsregister beschikbaar stellen als open data. Het ministerie verzocht de KvK een onderzoek te starten. Dat deed de KvK. In maart was het rapport beschikbaar. En toen werd het stil. Totdat de Open State Foundation een WOB-verzoek deed naar alle correspondentie rond het rapport. Uit de ontvangen gegevens bleek dat EZ op zijn minst onduidelijk is over zijn bedoelingen met het rapport. Het zal nog ‘getoetst worden door een extern bureau’. De Open State Foundation vreest dat het erop zal uitdraaien dat de gegevens uit het Handelsregister besloten blijven en noemt dat schadelijk voor “de economie, handel, innovatie en transparantie.”

Een woordvoerder: “Het openbare handelsregister moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat de data niet alleen toegankelijk is voor bedrijven die daar veel geld voor betalen, maar voor iedereen.”

Zonder dat geld krijgt de KvK zijn begroting niet rond, denkt de Open State Foundation, “Maar dit argument wordt gebruikt om te verhullen dat de KvK in Nederland veel geld kwijt is aan hoge reorganisatielasten en een miljoenenkostende ict-huishouding.”

Bron: Computable mei 2016