Digital

Digital

Nieuws

Zaaksysteem voor gevangeniswezen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aan Unisys de opdracht verstrekt voor de levering van een gevangenisbeheersysteem. Dat systeem ondersteunt de basisprocessen van alle Nederlandse gevangenissen. Te denken valt aan: vastleggen van mensen die in aanraking komen met justitie, toewijzen van cellen, regelen van overplaatsingen en aanvragen van bezoek en verlof.

Het systeem is gebaseerd op het Unisys Law Enforcement Application Framework (U-LEAF), software speciaal ontwikkeld voor de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen.

Volgens een woordvoerder van Unisys kan met het systeem zaakgericht én persoonsgericht samenwerken worden ondersteund. Het voldoet bovendien aan de hoogste veiligheidseisen en kan steeds snel worden aangepast aan veranderende wetgeving.

De start van de uitrol is in 2017, in 2020 moet het voor de volledige keten operationeel zijn.

Bron: Computable april 2016