Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten kennen privacyregels niet

Nederlandse gemeenten zijn weinig zorgvuldig met persoonlijke gegevens van hun inwoners. Dat schrijft nu.nl op basis van een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeenten verwerken gevens nogal eens op een wijze die wettelijk niet toegestaan is.

Gemeenten hebben sinds dit jaar een groter takenpakket en zijn veel meer dan voorheen verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarbij krijgen ze de beschikking over veel gevoelige informatie over hun burgers.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht 41 gemeenten en kwam tot de conclusie dat de meeste van die gemeenten onvoldoende op de hoogte zijn van wat wel en niet mag. Gemeenteambtenaren weten zelf niet wanneer ze wel of niet toestemming moeten vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Evenmin weten ze wanneer ze sowieso die gegevens niet mogen verwerken, ook als ze toestemming hebben. De burger is namelijk net zo onwetend van de wetgeving als de gemeente. Conclusie zou kunnen zijn dat de wet niet deugt.
Die conclusie trekt de Autoriteit Persoonsgegevens uiteraard niet.

Wel stelt zij vast dat veel gemeenten geen duidelijk privacybeleid hebben. Slechts 23 van de gemeenten kon een vastgesteld beleidsdocument tonen. Zes gemeenten zijn nog bezig met het opstellen ervan.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert elke gemeente duidelijk te maken welke gegevens met welk doel moeten en mogen worden verzameld. Ook moeten dienstdoende ambtenaren goed op de hoogte zijn van wat ze wel en niet mogen.

Bron: nu.nl april 2016