Digital

Digital

Nieuws

Digitale infrastructuur komt tekort

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waaronder digitale overheidsproducten als DigiD, MijnOverheid en de Berichtenbox vallen, heeft de komende jaren last van een tekort van enkele honderden miljoenen euro’s. Dat schrijft Digitaal bestuur.

Het tekort kwam aan het licht bij het opstellen van de meerjarige kostenontwikkeling voor GDI-voorzieningen in het Digiprogramma 2016-2017. Een oplossing is niet direct in zicht, zegt Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid: “In tegenstelling tot beleidsonderwerpen als onderwijs, defensie en veiligheid is de GDI de afgelopen jaren nauwelijks expliciet op de politieke agenda geplaatst. De afgelopen jaren is daarentegen de druk op het gebruik, de instandhouding en noodzaak tot doorontwikkeling van GDI voorzieningen, sterk toegenomen.”

En dat is niet fijn, want Eenhoorn constateert tegelijk dat de Nederlandse burger veel sneller digitaliseert dan de overheid: “Burgers en bedrijven willen snel en gemakkelijk digitaal zaken doen met de overheid, met de smartphone in de hand in het café of vanaf het vakantieadres. De praktijk is dat de overheid met haar dienstverlening hier nog nauwelijks aan tegemoet komt.|”

Werk aan de digitale winkel dus!

Bron: Digitaal bestuur april 2016