Digital

Digital

Nieuws

Ambtenaren slechten digitale barrières

De overheid spoedt zich voort op het digitale pad. Onlangs kon de volgende mijlpaal worden gecommuniceerd: het (Doorbraak)project Massaal Digitaal (van de ministeries van BZK en EZ) lanceerde het digitale platform Optimaal Digitaal, bedoeld “om over de grenzen van de verschillende overheidsfamilies heen kennis te delen”.

Het idee achter Optimaal Digitaal is simpel. De site bestaat uit ‘digitale kaartjes’ met tips om de barrières te doorbreken die digitaal gebruikmaken van de overheidsdienstverlening in de weg staan.

De tips zijn geformuleerd op basis van onderzoek onder en een bijeenkomsten met digitaal geïnspireerde ambtenaren. Volgens de makers van de site zijn de tips praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar zijn in iedere organisatie.

De site Optimaal Digitaal zal in de loop van 2016 samengaan met enkele websites over (digitale) overheidsdienstverlening van het ministerie van BZK.

De site Optimaal Digitaal is hier te vinden.

Verwante sites zijn: Gebruiker Centraal en Programma Digitaal 2017.

Bron: digitaal bestuur april 2016