Digital

Digital

Nieuws

Dierenleed voorbode van huiselijk geweld

Het tijdschrift Digitaal bestuur heeft het ook door: “De ambtenaar van nu moet digitaal inzicht hebben, over een netwerk beschikken, hoogopgeleid én creatief zijn.” Want inderdaad: ambtenaren hebben over het algemeen het uitvoerend werk uitbesteed (tenzij ze politie-agent zijn), zelf coördineren ze, regelen ze, maken ze beleid, begeleiden ze de uitvoering.

Ook op gemeentehuizen heeft zich de laatste tien, vijftien jaar de digitale revolutie voltrokken. Aan beleidsambtenaren nu de opdracht, aldus Digitaal bestuur, “om de digitale mogelijkheden in nieuwe concepten vorm te geven.” Niet alleen contacten met burgers en bedrijven verlopen steeds vaker digitaal, ook de kwaliteit van het werk verandert. Het wordt van een steeds hoger niveau en dat vraagt nogal wat van de capaciteiten van de ambtenaar. Dat is ook terug te zien in het opleidingsniveau. Rond de eeuwwisseling had ongeveer een derde van de gemeente-ambtenaren hoger onderwijs gevolgd. Nu is dat al meer dan de helft.

George Evers, arbeidsmarktonderzoeker in de publieke sector, meent dat die hogere opleiding niet het hele verhaal is: “Met de ICT-geletterdheid moet het goed zitten, maar vervolgens gaat het erom hoe ambtenaren de mogelijkheden benutten. Ze moeten bijvoorbeeld bedenken wat ze met de enorme hoeveelheid beschikbare data gaan doen, hoe ze die bronnen om gaan zetten in beleidsrelevante informatie.”

Uitdagingen dus. Een paar gemeenten lopen voorop als het gaat om slim toepassen van gegevens voor beter beleid. Voorbeelden zijn Amsterdam en Utrecht.
Met name Utrecht past op basis van gegevens die ze bezit en verzamelt haar beleid aan. Gemeente-ambtenaren analyseren situaties in de stad via social media.

In een andere gemeente kwamen ambtenaren door analyse van cijfers van de dierenambulance huiselijk geweld op het spoor. Evers: “Om die verbanden te leggen moet je als ambtenaar uit je eigen domein durven stappen en breed naar een organisatie kunnen kijken.’

Een hele omschakeling, zeker voor mensen die al vele jaren voor de overheid werken. Naast creativiteit zijn opleiding en training van levensbelang. En zowel ambtenaren als overheden zijn aan zet. Anders verouderen ze hopeloos.

Bron: Digitaal bestuur maart 2016