Digital

Digital

Nieuws

Overijssel doet het zonder papier

De provincie Overijssel mag haar begroting voor het jaar 2016 digitaal indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is het bijzondere resultaat van een maanden slepend overleg tussen provincie en departement.
Overijssel is de eerste decentrale overheidsinstantie die de begroting louter digitaal opgemaakt en gepubliceerd heeft. Ook het ministerie kreeg geen papieren exemplaar. De rijksambtenaren waren bijzonder verbolgen over dit feit en stelden dat het enkel digitaal publiceren van een begroting niet mag binnen de kaders van de Provinciewet.

Lange discussies volgden en de provincie won. Een woordvoerder: “De discussie leverde een belangrijk resultaat op waar alle andere overheden voordeel bij hebben. BZK komt hiermee in haar werkwijze tegemoet aan de wens van de provincie om niet een fysiek exemplaar van de begroting verplicht te stellen voor alle overheden, mede dankzij de inspanning van de provincie Overijssel.”

Provincie Overijssel – jaren geleden ook een van de eerste provincies die (samen met Digital) substitutie regelden - loopt met haar digitale begroting vooruit op het programma ‘Digitaal 2017’ van hetzelfde ministerie van BZK. Doel van dit programma is te realiseren dat alle overheden volledig digitaal zaken doen met BZK. In dat licht is het aanvankelijk tegenstribbelen van BZK wat raar.

Overijssel is overigens, volgens de normen van BZK, de meest digitale provincie van Nederland.

Bron: Digitaal bestuur maart 2016