Digital

Digital

Nieuws

Kleine gemeenten steeds digitaler

De stad Den Haag is in 2015 opnieuw de ‘digitaal meest volwassen’ stad van ons land.
Dat is het resultaat van een onderzoek van Deloitte. Den Haag wordt gevolgd door ‘Mozard-gemeente’ Molenwaard en de stad Leiden.

In zijn onderzoek nam Deloitte producten mee als afvalkalenders, contactformulieren, uitkeringen aanvragen en kwijtschelding van de OZB. De favoriete producten van burgers. Daarnaast is een aantal producten voor ondernemers in het onderzoek betrokken.
Achter de top drie volgen: Venlo, Rotterdam, Heerlen, Dordrecht, Zoetermeer, Deventer en Nieuwkoop. Niet veel anders dan in 2014 overigens. Al moest Den Haag de kop vorige keer nog delen met Rotterdam.
Dordrecht (een jaar of tien geleden nog koploper) en Nieuwkoop zijn de nieuwkomers in de top 10. Opvallend is dat vooral onder kleine gemeenten een flinke vooruitgang zichtbaar is. Wellicht laten ze zich allemaal inspireren door de goede score van Molenwaard.
Een pluim krijgen de kleine gemeenten Cuijk, Bronckhorst en Mill en Sint Hubert.

De waterschappen doen het nog steeds goed – het zijn de best scorende lokale overheden. Waterschap Hollands Noorderkwartier bereikt zelfs een score van 100 procent digitale volwassenheid. Provincies scoren gemiddeld veel lager. Daar is Overijssel ‘de winnaar’.

Bron: Digitaal bestuur februari 2016