Digital

Digital

Nieuws

Open source geen moetje in overheidsland

Het wordt voor overheden steeds gemakkelijker closedsource-toepassingen aan te schaffen. Dat blijkt uit ‘Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT’ van minister Stef Blok.

Het is overheden bij aanbestedingen weliswaar nog steeds verplicht de aanbieders te wijzen op de mogelijkheid van opensource-toepassingen, maar de praktijk pakt meestal anders uit. Overheden kiezen alleen voor open source bij gelijke geschiktheid én als de keuze voor opensourcesoftware kostenvoordelen oplevert.
Minister Blok vindt het overbodig dat overheden de keuze voor closed source uitgebreid verantwoorden.

Blok: “De ervaring leert dat opensourcesoftware niet altijd de beste oplossing is. Weliswaar zijn aan het gebruik van opensourcesoftware geen licentiekosten verbonden, maar implementatie en beheer brengen wel kosten met zich mee en bij aanpassing is opnieuw afhankelijkheid van een leverancier aan de orde.” Open source betekent dus geenszins vrije keuze.

Ook uit cijfers van gemeenten die veel met open source werken, blijkt dat de totale kosten voor het gebruik niet significant verschillen met die van closed source. De meeste gemeenten maken de keuze voor software dan ook alleen nog op basis van de dienstverlening die geleverd moet worden. Blok, samenvattend: ‘Feitelijk is dat ook altijd de keuze bij het Rijk.’

Blok blijft wel hameren op het belang van open standaarden in aanbestedingen: die dragen er wel toe bij dat de overheid minder leveranciersafhankelijk wordt.

Bron: Computable februari 2016