Digital

Digital

Nieuws

Universiteiten investeren in big data

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam richten samen een onderzoekscentrum voor big data-onderzoek in. Het zal worden ingezet om oplossingen te bedenken voor allerlei stedelijke vraagstukken. Het centrum wordt voorzien van de naam ‘Centre for BOLD Cities’, waarbij de letters ‘BOLD’ staan voor ‘Big, Open and Linked Data’.

De universiteiten richten zich op hun eigen ommeland, met steden als Delft, Den Haag en Rotterdam: die steden worden proeftuinen en samenwerkingsgebieden. De ‘stedelijke vraagstukken’ die aan de orde komen zijn onder andere verkeersstromen, scholen, buurt en gezondheid, bevorderen van interactie tussen burgers, meer kansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit.
Omdat universiteiten een bijdrage willen leveren aan het algemeen belang, is ieder vraagstuk ‘het ethische dillema’ de rode draad.

Een woordvoerder tegen Digitaal bestuur: “We zien twee ontwikkelingen. Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer aan de slag met alle mogelijke data die in de stad worden gegenereerd. Ze gebruiken data van bewoners maar maken data ook steeds vaker openbaar voor bewoners.”

Het Centre voor BOLD Cities wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.

Bron: Digitaal bestuur februari 2016