Digital

Digital

Nieuws

Wallonië aan vooravond van digitale revolutie

De Waalse overheid heeft onlangs het ‘Plan Numérique’ goedgekeurd. Dat plan is bedoeld om “een gunstiger digitaal klimaat” in Franstalig België te creëren. Eigenlijk is er sprake van een digitale revolutie in dit vanouds van toerisme (Ardennen) en zware industrie levende deel van ons buurland.

In 2014 kwam er een nieuwe regering in Wallonië. Die maakte van de ouderwetse Agence wallonne des Télécommunications (AWT) een moderne Agence du Numérique (ADN). Dat agentschap kreeg als taak de digitale transitie in het Waals gewest te realiseren en te zorgen voor groei en innovatie. Er kwam ook een nieuwe, meer commerciële directeur: Benoît Hucq, voormalig topman van Océ Software Labs.

Nu, begin 2016, roert Hucq zich voor het eerst in de pers. Hij laat zich uitgebreid interviewen door Knack en vertelt onder meer:
“We hebben voor het eerst een minister voor everything digital en we hebben 500 miljoen euro vrijgemaakt voor digitalisering.”

Het Agence du Numérique heeft in 2015 de strategie voor de digitale revolutie in Wallonië uitgewerkt. Allereerst zijn ideeën verzameld via crowdsourcing. Op basis daarvan zijn de vijf belangrijke thema’s vastgesteld: digitale economie, digitale transformatie, openbare diensten, onderwijs en vorming, en regio’s en steden.

“Rond die vijf thema’s hebben we vijftig concrete maatregelen geformuleerd, die nu de backbone van het Plan Numérique vormen,” vertelt Hucq. Die maatregelen zijn omgezet in actiepunten en opgenomen in de Waalse begroting. Geen woorden maar daden dus.

En dat is nodig ook, want momenteel leveren ict en digitalisering slechts een bijdrage van 1,4 procent aan de Waalse economie. Voor heel België is dat 3,2 procent. Een gemiddelde dat voornamelijk op conto van het tamelijk digitale Brussel moet worden geschreven.

Wallonië richt zich de komende jaren vooral op een eenduidig ict-beleid, veel investeren in onderwijs, ondersteunen van start-ups en betere samenwerking tussen steden en provincies. Hucq is hoopvol: “Werk en de economische ontwikkeling van een gewest laten zich niet decreteren, maar je kan het de politici niet verwijten dat ze maatregelen nemen om een gunstiger digitaal klimaat te creëren.”

Bron: Knack februari 2016