Digital

Digital

Nieuws

Softwareregistratie bevordert standaardisatie

Gemeenten weten vaak niet wat ze in huis hebben. Niet alleen aan talent, maar ook bijvoorbeeld aan software. Daarom heeft KING – Kwaliteitsinstuut Nederlandse Gemeenten – geregeld dat leveranciers gemeenten voortaan behulpzaam zijn bij het op orde houden van de gemeentelijke softwarecatalogus.

Klinkt vreemd. Zijn leveranciers niet ook belanghebbenden?
Inderdaad, zegt een woordvoerder van KING, tegen Digitaal bestuur: “Leveranciers hebben er belang bij dat de juiste versies van applicaties die operationeel zijn bij gemeenten inzichtelijk zijn.” En als ze er belang bij hebben, zullen ze zich ervoor inspannen.

Maar het belangrijkste voordeel: als gemeenten precies weten wat ze in huis hebben, kunnen ze op basis van analyses vaststellen welke stappen ze nog moeten zetten voor bijvoorbeeld aansluiten op softwarestandaarden en op landelijke voorzieningen.

Ook kunnen gemeenten op basis van de aanwezige software betere keuzes maken voor aanbesteding van nieuwe functionaliteit: “Hoe beter het huidige applicatielandschap bekend is, hoe beter een afweging kan worden gemaakt welke functionaliteit nodig is en hoe die aan te sluiten is op reeds beschikbare systemen.”

Een stapje op weg dus naar echte ‘samenwerking’ tussen gemeente en leverancier.

Bron: Digitaal bestuur februari 2016