Digital

Digital

Nieuws

Overlijden in Vlaanderen wordt makkelijker

Ook de Vlaamse overheid werkt aan digitale dienstverlening en standaardisatie. De sturende organisatie heet daar: de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR). Een van de belangrijkste programma’s van V-ICT-OR is OSLO, de open standaardisatie van gelinkte overheidsdata.

Onlangs startte V-ICT-OR met de digitalisering van het ingewikkelde werkproces dat moet worden uitgevoerd als een Vlaming komt te overlijden. De focus ligt daarbij op de aangifte van overlijden en met name op de ingewikkeldheid van het proces daaromheen.

V-ICT-OR zoekt naar efficiëntiewinst op alle fronten, bij de uitvaartondernemers én bij de ambtenaren van de burgerlijke stand. Zo is het in Vlaanderen nog steeds noodzakelijk dat uitvaartondernemers in persoon aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar gestorven is. Vervolgens moeten de ambtenaren van de burgerlijke stand in persoon navraag doen bij de gemeente waar de overledene woonde om vast te stellen of er een testament of iets vergelijkbaars voorhanden is. Dat kan digitaler! denken ze in Vlaanderen.

V-ICT-OR streeft naar volledige digitalisering van het proces waarbij ook allerlei koppelingen worden gelegd naar Vlaamse basisregistraties en het gegevensknooppunt Vlaanderen, een soort Enterprise Service Bus.

V-ICT-OR is een proef gestart waaraan tien Vlaamse gemeenten meedoen.

Bron: Automatiseringgids februari 2016