Digital

Digital

Nieuws

Sommige ambtenaren zijn handiger dan andere

“Sommige ambtenaren zijn handiger dan andere, ook als het gaat om archieven.” Dat is volgens Digitaal bestuur de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Pilot e-depot: Vervroegd overbrengen van de provincie Noord-Holland naar het Noord-Hollands archief’.
Het rapport werd in januari overhandigd aan de Noordhollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma (PvdA).

De pilot waarvan het rapport verslag uitbrengt, betrof de overbrenging van ‘een aantal zaken uit het Document Management Systeem (DMS) van de provincie Noord-Holland’ naar het Noord-Hollands Archief. Niet alleen technisch werden bits en bytes van de ene plek naar de andere getransporteerd. Ook werd een hele zwik betrokkenen om hun mening gevraagd.

Eén ding kwam zeker uit die interviews naar voren: iedereen ziet het belang van digitale archivering in. Veel ambtenaren evenwel “zijn nauwelijks bekend met de archieven”.

Het rapport adviseert dan ook “om het belang van digitale archivering in de dagelijkse praktijk onderdeel te laten zijn van bij het opbouwen van dossiers.” Een onbegrijpelijke zin, maar dat komt wel vaker voor in het ambtelijk circuit.

Gelukkig stelt het rapport ook met een donderende dooddoener vast dat “zonder goede archivering” geschiedschrijving niet mogelijk is.

En vrees niet: er komen vervolgprojecten! Wie het hele rapport wil lezen, kan het hier downloaden.

Bron: digitaal bestuur januari 2016