Digital

Digital

Nieuws

Digitaal publiceren voorkomt onwettigheid

Als een gemeente een verordening van kracht wil laten zijn, moet aan nogal wat wettelijke eisen worden voldaan. Zeker als het gaat om ‘juiste publicatie’. Alle burgers moeten er immers kennis van kunnen nemen. Bureau Daadkracht maakte in december 2015 bekend dat honderden gemeentelijke verordeningen niet op de juiste manier zijn gepubliceerd. Feitelijk maakt ze dat ongeldig. Daadkracht legde zijn bevindingen voor aan minister Ronald Plasterk. De minister vindt dat de rechter maar uitspraak moet doen over de geldigheid van ‘verkeerd gepubliceerde’ verordeningen.

Daarnaast wijst Plasterk op de mogelijkheden die digitaal publiceren biedt. Als onderdeel van het programma Digitaal 2017 is een wetsvoorstel in voorbereiding dat ervoor moet zorgen dat overheden alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen publiceren in een centraal elektronisch publicatieblad.

Dat maakt het onmogelijk niet-geldige verordeningen te publiceren, aldus de minister.

Bron: Digitaal bestuur januari 2016