Digital

Digital

Nieuws

Big Data niet ethisch

Toepassing van big data leidt gemakkelijk tot discriminatie, uitsluiting en andere wetsovertredingen. Dat schrijft Webwereld. De combinatie van allerlei gegevens uit allerlei bronnen leidt er vrij natuurlijk toe dat gegevens worden gebruikt voor doelen waarvoor ze niet bedoeld zijn. En dat mag niet zomaar. Daarom moeten bedrijven zelf, bij toepassing van big data, vaststellen of ze ethisch handelen.

Het gebruik van big data kan in de praktijk bijvoorbeeld leiden tot uitsluiting van mensen op basis van geloof, ras of sekse. Bedrijven die voorop lopen met big data, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en kredtietvestrekkers, moeten zelf ethische standaarden opstellen om zulke ellende uit te sluiten.

Uit het verleden zijn enkele voorbeelden bekend. Zo was er ophef over het feit dat een bank de hoogte premies van woonverzekeringen afhankelijk liet zijn van het postcodegebied van de verzekerde. Dat gebeurde op basis van vrij verkrijgbare datasets waarin de sociale status van een postcodegebied kan worden vastgesteld, op basis van het gemiddelde inkomen, de misdaad, aantallen inwoners met niet-westerse achtergrond en noem maar op.
Daardoor kregen inwoners van de wijk Delfshaven in Rotterdam helemaal geen woonverzekering meer.

Webwereld stelt verder vast dat slechte gegevens leiden tot slechte uitkomsten van de data-analyse. Dat zorgt ervoor dat mensen worden uitgesloten van diensten zonder goede reden. Een bedrijf heeft dan niet in de gaten dat het onterecht mensen uitsluit omdat het niet kijkt naar de onderliggende gegevens of het analyseproces, maar alleen naar de uitkomsten.

Bron: Webwereld januari 2016