Digital

Digital

Nieuws

Eindhoven stapje verder in zaakgericht werken

De gemeente Eindhoven beschikt sinds kort, dankzij de leveranciers Centric en One Fox, over een koppeling tussen de Key2Zaken, Centric-machine voor zaakgericht werken, en het documentensysteem van OpenText (eDocs). Eindhoven kan daarmee volop gebruik maken van de recente landelijke uitwisselingstandaard ‘Zaak-document-services’ van het Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

De ‘Zaak-document-services’ is een aanscherping van de berichtenstandaarden Stuf-ZKN en CMIS die het uitwisselen van berichten over zaken en documenten tussen applicaties mogelijk maken. Zij beschrijft op welke wijze de standaarden toegepast moeten worden voor veertien specifieke en veelvoorkomende gebeurtenissen binnen het zaakgericht werken.

De koppeling tussen beide systemen was de belangrijkste voorwaarde voor Eindhoven om gemeentebreed zaakgericht werken in te kunnen voeren. Naar eigen zeggen past de gemeente daarmee ‘best practices’ toe zoals ‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’. Ook kan Eindhoven nu volledig digitaal voldoen aan de Archiefwet.

Bron: Computable januari 2016