Digital

Digital

Nieuws

Tata Steel neemt Office 365 serieus

Tata Steel – de vroegere Hoogovens – werkt al geruime tijd met Office 365. Als aanvulling daarop heeft het bedrijf een contract gesloten met Knowledge Vault om de Office 365-omgeving te beheren en monitoren.

De staalproducent zet namelijk de volgende stap naar het cloudplatform in de vorm van migratie van liefst dertigduizend gebruikers (wereldwijd). De migratie is met name een migratie van mailboxen: twintigduizend mailboxen die nu Lotus Notes Domino zijn en tienduizend die nu Exchange 2010 zijn.

In het kader van die migratie had Tata Steel direct behoefte aan ondersteuning van de bestaande beheer- en supportorganisatie. Vooral het vraagstuk van ‘zeker zijn over beveiliging’ speelde een rol. Knowledge Vault kan de gevraagde ondersteuning leveren. Knowledge Vault biedt een ‘Office 365-connector’ waarmee ‘via een eenvoudige interface’ de Office 365-omgeving in de gaten gehouden kan worden.

Tata Steel maakt ook steeds meer gebruik van Sharepoint, Onedrive en Lync (Skype voor bedrijven). Ook deze Microsoftproducten worden gemonitord door de Office 365-connector.

Bron: Computable december 2015