Digital

Digital

Nieuws

Papierloos kantoor: wanneer o wanneer?

Eens in de twee jaar voert het bedrijf Viadesk een onderzoek uit naar ‘het papierloze kantoor’ in Nederland, Duitsland en België. Medewerkers van allerlei bedrijven mogen dan hun mening geven over dit nog steeds utopische fenomeen.
Jongelui die beginnen met werken en zijn opgegroeid met iPad in de hand, digitalisering, cloud computing en eigentijdse software, zijn verbaasd als ze voor het eerst een kantoor betreden: kasten vol papier, mensen die dooor de gangen snellen met mappen onder de arm en printers die een eigen werkruimte hebben (terwijl mensen niet).

Nee, concludeert Viadesk opnieuw: de adoptie van papierloos werken blijft achter bij de technologische ontwikkelingen. De mens heeft niet zo’n haast om ‘modern’ te worden.

Een samenvatting van de stand van zaken eind 2015, in Nederland:

  • Nog niet de helft van de kantoorwerkers noemt een papierloos kantoor “een zeer aantrekkelijk vooruitzicht”.
  • Nog niet de helft van de kantoorwerkers vindt een papierloos kantoor “een realistisch vooruitzicht”.
  • Een kantoorklerk print gemiddeld zestien bladzijden per dag.
  • De laptop is populairder dan de desktop computer. In Duitsland is dit nog heel anders!
  • Driekwart van de kantoorwerkers vindt een printer een onmisbaar ding.
  • Managers zijn over het algemeen meer voorstander van papierloos dan hun medewerkers.

Theo Thomassen, professor Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, weet waardoor de kantoorwereld zo papierig blijft: “Organisaties die van papier af willen, richten zich soms nog te veel op het digitaliseren van papier en te weinig op het vervangen van op papier gebaseerde processen door digitale processen.”

Bron: viadesk.nl november 2015