Digital

Digital

Nieuws

Opslaan zinloze gegevens kost vele miljoenen

Het opslaan van zinloze en nutteloze gegevens kost Europese organisaties vele miljoenen. Dat concludeert het onderzoeksbureau Vanson Bourne (nooit van gehoord) dat in opdracht van Veritas Technologies (evenmin ooit van gehoord) een onderzoek uitvoerde naar opslag. Een gemiddelde Europese organisatie is 591.000 euro per jaar kwijt aan het opslaan van gegevens die ze beter weg kunnen gooien.

De onderzoekers ondervroegen liefst 1475 IT’ers in 14 landen.

De gegevens zijn vertaald naar de Nederlandse situatie en dan blijkt dat slechts elf procent van de gegevens die Nederlandse organisaties opslaan van belang is voor de bedrijfsvoering. Een veel groter gedeelte heeft twijfelachtige waarde: ongeveer 45 procent. Deze twijfelachtige gegevens worden ook wel ‘dark data’ genoemd (weer wat geleerd).

Zo’n 44 procent van alle opgeslagen gegevens is nonsens. Daaronder vallen vooral “foto’s, muziek, persoonlijke juridische documenten en identiteitsdocumenten die werknemers op zakelijke netwerken opslaan”. De onverlaten!

Organisaties hebben hier zelf ook schuld aan: driekwart heeft nog niet eens nagedacht over een strategie om waarde toe te kennen aan gegevens. Zodoende pompen ze een hoop geld in allerlei beheer van nutteloze bytes en bits.

Bovendien, zo stellen de onderzoekers vast, nemen overbodige gegevens het zicht op nuttige gegevens weg. Door de bomen ziet men het bos niet meer. En dan is men reddeloos verloren.

Een woordvoerder: “Als je medewerkers toestaat om op steeds meer manieren data te uploaden faalt je controle. Zeker nu Europese wetgevers zich meer richten op betere controle over data privacy moet dit veel meer aandacht krijgen van organisaties.”

Bron: Automatiseringgids oktober 2015