Digital

Digital

Nieuws

Roxit levert zaakgericht werken aan Veiligheidsregio

Roxit levert, na een aanbesteding, samen met IT-bedrijf Cebes, software en dienstverlening voor de ondersteuning van de vergunningverlening- en handhavingstaken aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (Vrbzo).
Cebes richt het object- en kernregistratiesysteem in, Roxit levert de IZIS-suite, het zaaksysteem.

Het product van Cebes bevat officieel ook functionaliteit voor zaakgericht werken, maar de Veiligheidsregio wilde via twee aparte aanbestedingen ‘de beste van twee werelden van de markt in huis te halen’, zo zegt een woordvoerder.

Dat lijkt aardig gelukt.

Rob van Tiel, samen met Rob Steneker directeur van Roxit: “Voor ons is het beschikken over een zaaksysteem cruciaal: we waren de eerste leverancier die zijn VTH-pakket zaakgericht heeft opgezet, inmiddels ook op het gebied van bodem en ruimtelijke plannen. In de vernieuwing van onze software richting web en samenwerken in de keten willen we zaakgericht werken bieden op topniveau. Met de overname van het pakket Differs (dat nu IZIS heet) in 2012 hebben we flinke stappen gezet. Ook in de generieke toepassing van zaakgericht werken.

Het aantal klanten voor IZIS groeide van 1 in 2012 naar, met de VRBZO meegeteld, 11 klanten in 2015, waaronder 5 RUD’s, 5 gemeenten en nu dus één veiligheidsregio. Daar zijn we trots op en het heeft ons veel inzicht gegeven in hoe zaakgericht werken organisaties in de breedte kan ondersteunen bij hun taken.
Als het gaat om het combineren van generieke functionaliteit voor de midoffice met specifieke backofficepakketten, hebben we achter de schermen inmiddels veel research gedaan en baanbrekende technieken ontwikkeld. Die technieken kenmerken zich door eenvoud, onderhoudbaarheid en gebruiksgemak voor de behandelaar. Daarin zijn we uniek. Dat is ook door VRBZO onderkend en mogen we ons zaaksysteem leveren in combinatie met de objectregistratie van Cebes.

Ook op het gebied van zaaksystemen gaan de ontwikkelingen in onverminderd hoog tempo door. Een integrale oplossing kunnen bieden met de frontoffice (webloket en klantcontactsysteem) is inmiddels een vereiste. Daarom hebben we de front- en midoffice leverancier Green Valley overgenomen. Het is de bedoeling dat Green Valley als zelfstandig bedrijf blijft functioneren en zich expliciet richt op de front- en midofficemarkt. Roxit legt zich geheel toe op de backofficesystemen die nodig zijn voor regulering in het omgevingsdomein.”

Bron: Digital oktober 2015