Digital

Digital

Nieuws

Google redt zijn eigen cloud

Bedrijven die gebruik maken van Google Apps, cloudoplossing van Google, kregen onlangs bericht over een update. Zij hoefden die update alleen te downloaden “als u persoonlijke gegevens verwerkt en hierop Europese regelgeving voor het verwerken van gegevens van toepassing is”. Met daaraan toegevoegd de prachtige zin: “Dit is vaak het geval als uw bedrijf zich in de Europese Unie bevindt.”
Je kijkt verschrikt om je heen en plots besef je dat je in de Europese Unie bent!

Vervolgens legde Google uit dat deze update een gevolg is van de beslissing van de Europese Commissie om het US-EU Safe Harbor-framework, “een van de juridische mechanismen waarmee persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen vanuit de EU naar bedrijven in de VS”, ongeldig te verklaren omdat het “geen adequate bescherming biedt voor persoonlijke gegevens uit de EU”.

Gelukkig biedt Google “een nalevingsalternatief voor het Safe Harbor-framework” in de vorm van “een amendement voor het verwerken van gegevens en modelcontractclausules”. Wat dat amendement precies inhoudt, kunnen juristen op internet nalezen.

Het einde van het bericht van Google is ook weer prachtig: “We vinden het belangrijk onze klanten te helpen bij het naleven van deze regelgeving. Bedankt dat u uw gegevens aan Google toevertrouwt.”

En zo is de cloud van Google gered.

Bron: Digital.nl oktober 2015