Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten sturen berichten graag onbeveiligd

Er is van alles mis met de ICT-beveiliging bij overheid en bedrijfsleven. Dat is bekend. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop organisaties omgaan met de persoonlijke gegevens van hun klanten of burgers.

Een onderzoek onder gemeenten heeft het volgende opgeleverd: ongeveer een derde van het berichtenverkeer van gemeenten verloopt (nog) niet via de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV). En dus is een veilige gegevensuitwisseling niet gewaarborgd.

De onderzoeksresultaten zijn bekendgemaakt door staatssecretaris Van Rijn. Hij is onthutst. De onveiligheid is vooral verontrustend omdat het onder meer gaat over gegevens die worden uitgewisseld tussen gemeenten en behandelaars in de jeugd-ggz.

Teleurstellend is dat wel alle gemeenten zijn aangesloten op CORV, maar ze niet in alle gevallen de moeite nemen er gebruik van te maken. Even een mailtje sturen vinden ze veel praktischer.

Gelukkig constateert de staatssecretaris wel een stijgende lijn: “Het gebruik neemt gestaag toe. Op dit moment vindt 65 procent van de gegevensuitwisseling plaats via CORV en er wordt hard aan gewerkt om dit percentage verder te verhogen.” Gemeenten zijn verplicht de CORV te gebruiken op basis van de Jeugdwet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gemeenteraden, inspecties en CBP zien toe op naleving van de verplichtingen.

Bron: Digitaal bestuur oktober 2015