Digital

Digital

Nieuws

Emancipatie ICT’ers hard nodig

ICT-afdelingen, zeker binnen grote bedrijven en overheden, moeten snel veranderen. Of liever: emanciperen. Dat zegt Jan van Alphen van de branchevereniging Telecomgrootgebruikers (BTG). Als ze dat niet doen, verdrinken ze in de snel toenemende complexiteit van de ICT en in allerlei vraagstukken rond big data en privacy.

Telecommunicatie, IT, media en creatieve industrie raken steeds meer geïntegreerd. ICT-afdelingen kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Van Alphen: “Onze leden hebben al te maken met onder andere de toenemende ICT-afhankelijkheid van organisaties en burgers, het groeiende belang van goede ICT-security en de noodzaak om tot geïntegreerde mobiele diensten te komen. De afgelopen tijd is daar het vraagstuk van Big Data-ontginning en hoe er met specifieke data, zoals persoonsgegevens, moet worden omgegaan. Het stelt nieuwe eisen aan organisaties in het algemeen en de ICT-organisaties in het bijzonder.”

Vooral ‘big data’ biedt overheden en bedrijven kansen. Bedrijven hebben vaak veel interesse in gegevens van burgers. De overheid wil big data toepassen om de dienstverlening aan de burger te optimaliseren. En wil tegelijk de privacy van de burger (‘misbruik van big data’) beschermen. Een interessant en uitdagend speelveld waar, volgens Van Alphen, meer publiek-private samenwerking nodig is. Maar het is al vijf voor twaalf: “Marktpartijen als Apple en Google zijn nu eigen initiatieven op dit gebied aan het ontwikkelen. Dit leidt tot versnippering en daarmee kan het ook belemmerend werken voor innovatie. Alleen door publiek-private samenwerkingen kunnen we innovatie en standaardisatie borgen.”

Bron: Automatiseringgids oktober 2015