Digital

Digital

Nieuws

Ruzie over IT

Topmensen van het UWV zijn ruzie aan het maken over de aanpak van de vastgelopen automatiseringsprojecten van de uitkeringsinstantie. Het UWV heeft al jaren problemen met sites als werk.nl en mijnuwv.nl en die problemen spelen zich nogal in de openbaarheid af. Ook de digitale verwerking van gegevens verloopt stroef.

De digitale dienstverlening aan werklozen en arbeidsgehandicapten is moeilijk anders te kwalificeren dan als slecht. Verbeteringspogingen zijn tot stilstand gekomen door onenigheid in de top van het bedrijf. De rede, volgens een intern rapport, opgeduikeld door nrc.next: “Omdat er verschillen van opvatting zijn tussen de CIO en de directeuren van de divisies heeft de Raad van Bestuur nog geen besluiten genomen en is onduidelijk wat het project nog kan gaan realiseren van de beoogde doelstellingen”. Daardoor zou alles nu stilstaan.

Een woordvoerder van het UWV ontkent dat overigens: “Er liggen een aantal concrete voorstellen op tafel om de organisatie wendbaarder te maken. Daaruit zullen de meest kansrijke worden gekozen.” De kern van de voorstellen zou zijn om de bedrijfsonderdelen van het UWV zelf verantwoordelijk te maken voor hun ICT.

Een woordvoerder van het verantwoordelijk ministerie van Sociale Zaken deelt mee dat de minister niet is ingelicht over de kennelijke nieuwe problemen van het UWV.

Een anonieme IT’er van het UWV: “Onder de Raad van Bestuur speelt zich een verbeten gevecht af tussen directeuren van de divisies en de ICT-baas over de organisatie van de ICT en de aansturing van de projecten. Dat alles tegen een achtergrond van stagnatie en mislukking van alle pogingen om de werking van de ICT beter op orde te krijgen.”

In 2014 besteedde het UWV 420 miljoen euro aan automatisering en ICT-personeel. Niet al dat geld heeft geleid tot klinkende resultaten.

Bron: Automatiseringgids september 2015