Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten besteden minder aan ICT

De gemeentelijke kosten voor ICT daalden in 2014 met ongeveer drie procent. Elke burger van Nederland betaalt jaarlijks voor ongeveer 72 euro mee aan de digitaliswering van de overheid. Dat blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I/Partners. Het bedrijf baseert zich op cijfers van 24 gemeenten.

Een paar details uit het onderzoek.

  • Grappig is nog steeds dat burgers in gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners minder kwijt zijn aan de ICT van hun gemeente dan inwoners van honderdduizendplusgemeenten.
  • De daling van kosten is vooral veroorzaakt door een daling van inhuur van extern personeel.
  • De kosten van ICT per gemeenteambtenaar stijgen juist – dat komt doordat het aantal ambtenaren rap afneemt (mede door de digitalisering).
  • De meeste ICT-kosten worden gemaakt bij de primaire processen Burgerzaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Gemeenten zijn vooral goed in ‘ICT-beveiliging’ en ‘hulp voor eindgebruikers’.

De onderzoekers zijn er niet in geslaagd de belangrijkste vraag te beantwoorden: In welke mate draagt ICT bij aan de effectiviteit van de uitvoering van de gemeentelijke processen?

Bron: Computable september 2015