Digital

Digital

Nieuws

Ook Almere maakt ICT-klapper

De Almeerse Rekenkamer heeft de vloer aangeveegd met het project ‘Vernieuwing ICT’ van gemeente Almere. Het project is enorm uitgelopen (anderhalf jaar in plaats van een half jaar) en de kosten zijn vele miljoenen hoger dan beraamd (zeven in plaats van drieeneenhalf).

Het project beoogde alle werkplekken van de gemeente te vernieuwen. Dat doel is wel gehaald, maar ten koste van wat? De gemeenteraad gaf de rekenkamer opdracht onderzoek te doen, vooral naar de aansturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Om een antwoord te krijgen op de vragen: waarom heeft het zo lang geduurd en waarom is het zo duur geworden?

De rekenkamer concludeerde:

  • er was geen degelijke voorbereiding
  • er was geen kritische reflectie
  • het ontbrak aan realiteitszin bij de verwachtingen en mogelijkheden.

Een citaat:
“Er zijn gebreken geconstateerd in de sturing en uitvoering van het project Vernieuwing ICT door gebreken in de governance en het projectmanagement. De informatievoorziening aan de raad over het optreden van risico’s bij het project en de financiële effecten had beter en explicieter gemoeten.”

Niet veel nieuws onder de zon.
Maar de voortdurende herhaling van dit soort ‘akkefietjes’ is nieuws op zich.

Het hele rapport lezen? Klik hier.

Bron: Digitaal bestuur augustus 2015