Digital

Digital

Nieuws

Programmeren zonder leesbril

Programmeren is een vak. Je moet er een niet al te sociaal persoon voor zijn. Programmeren stelt ook andere eisen aan leesbaarheid van zinnen, woorden en letters. Met dat uitgangspunt ging opensource-ontwikkelaar Chris Simpkins aan de gang. Zijn doel: een nieuw letterfont ontwikkelen. Voorwaarden: het moest beter leesbaar zijn dan het huidige en het moest open source zijn.

Software-engineers werken al eeuwen met zogenaamde monospace fonts, waarbij alle tekens evenveel ruimte innemen. Veel van dat soort fonts zijn er niet, want ze doen wat oubollig aan. Het bekendste voorbeeld is Courier, het lettertype waarmee de meeste vijftigers zeer lang geleden hun eerste printjes maakten.

Simpkins ontwikkelde een nieuw font met de naam ‘Hack’. Ontwikkelaars die er al kennis mee maakten, noemen het een functioneel en esthetisch lettertype. Bijkomend voordeel zijn de kosten: zero! want Hack is open source.

De Automatiseringgids noemt Hack ‘plezierig direct en bijna minimalistisch’. Daarmee voldoet het aan de basiseis van digitaal werken: hou het simpel.

Bron: Automatiseringgids september 2015