Digital

Digital

Nieuws

Open data niet wettelijk verplicht

De afgelopen twee jaar stelde de Algemene Rekenkamer een trendrapport Open Data op. Daarin was steeds de dringende aanbeveling aan de overheid opgenomen om meer informatie te delen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reageerde hierop onlangs voor het eerst officieel, daartoe uitgedaagd door vragen van leden van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

Plasterk vindt een wettelijke verplichting tot openbaarmaking een verkeerd middel. Openheid is een complex veranderingsproces waarbij niet alleen de ambtelijke cultuur, maar ook allerlei juridische en ethische vragen (bijvoorbeeld rond privacy) een rol spelen.

De overheid kiest voor stapsgewijze aanpak. Er is al een wettelijke basis nu de overheid verplicht is informatie machine-leesbaar en -herbruikbaar beschikbaar te stellen (Wet hergebruik van overheidsinformatie). Verder werkt de overheid aan realisatie van een open cultuur door activiteiten van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en door de online gids op data.overheid.nl. Daarnaast ijvert het kabinet voor het daadwerkelijk ontsluiten van overheidsgegevens met de rijksbrede inventarisatie van datasets.

Daarom ziet Plasterk voorlopig (en waarschijnlijk definitief) af van een wetsvoorstel voor verplichte openbaarmaking.

Bron: Computable augustus 2015