Digital

Digital

Nieuws

Kwart van gemeentelijke IT-leveranciers buitenspel

De Nederlandse gemeenten, bijna vierhonderd in getal, zijn er het afgelopen jaar in geslaag hun aantal leveranciers van softwareproducten terug te brengen van tweehonderd naar honderdvijftig. Een kwart minder in relatief korte tijd – het lijkt een prima resultaat. Toch blijkt uit onderzoek dat de invoering van software die voldoet aan de overeengekomen/opgelegde standaarden traag gaat.

Het onderzoek vindt plaats onder de naam Compliancy Monitor. Die Monitor monitort ieder kwartaal in hoeverre de ICT-inrichting van de gemeenten voldoet aan architectuur en standaarden. Met andere woorden: de mate van standaardisatie. De VNG voert de monitor uit en wil daarmee bijdragen aan “vermindering van uitvoeringskosten, vergroting van de effectiviteit en een open en toegankelijke markt”.

De mate van standaardisatie wisselt per gemeentelijk domein. In het sociaal domein is standaardisatie het verst doorgevoerd. In het domein ‘Betalen en invorderen’ daarentegen voldoet nog geen tien procent. Er is zelfs geen applicatie die voldoet aan de standaard voor Wabo-BAG-services. Je vraagt je weleens af hoe een standaard die kennelijk door geen enkele leverancier toe te passen is, kan bijdragen aan standaardisatie….

Nog wat meer cijfers:

  • 35 procent van alle gemeentelijke applicaties voldoet aan één of meer belangrijke softwarestandaarden
  • 65 procent aan geen enkele standaard
  • Een op de acht gemeenten werkt met software die niet meer door de leverancier wordt ondersteund.

Bron: Digitaal bestuur augustus 2015