Digital

Digital

Nieuws

Veel vragen over veranderen… weet u de antwoorden?

In het najaar van 2014 stelde een student aan mij (Ronald Groeneweg) een heleboel vragen. Nou ja, zeven vragen in elk geval, en ik gaf zeven antwoorden. Heel mooie antwoorden, al zeg ik het zelf. Daarom zijn ze vanaf vandaag ook integraal op onze site te vinden.

1. Wie bent u precies en wat is uw functie op dit moment?

Managing partner van adviesbureau Digital.

2. Welke ervaringen heeft u met veranderstrategieën? Heeft u een basisaanpak bij het opstellen van een verandertraject?

Wij zijn gespecialiseerd in invoeren organisatiebreed digitaal werken, vaak in samenhang met allerlei elementen van ‘het nieuwe werken’. Dat betekent altijd een enorme verandering want alle medewerkers van de organisatie krijgen ermee te maken. Dat heet: echt samenwerken. En dat doet pijn.

We hanteren daarbij wel altijd een aantal basiselementen, maar een echte naam daarvoor hebben we niet (wat commercieel onhandig is, dat geef ik toe).

Basiselementen:
1. Schetsen van een duidelijk beeld van het waarom en het waarheen
2. Niet meer beloven dan je waar kunt maken
3. Nee durven zeggen tegen allerlei specifieke wensen: veranderen is ook beseffen dat je niet alles kunt krijgen wat je wilt
4. Zeer goede begeleiding op de werkvloer, in de vorm van korte en puntige trainingen, inzetten van ‘floorwalkers’ etc.
5. Persoonlijke aandacht voor mensen wanneer dat nodig is – in lijn met onze bedrijfsfilosofie: “De sleutel tot duurzaam succes ligt in het ondergeschikt maken van eigenbelang.”

3. Heeft u een verandertraject meegemaakt waarbij een van de doelen was het gebruik van interne social media te bevorderen?

Ik ben met name betrokken geweest bij invoering van intranetten.

4. Gebruikt u bij het ontwerpen van verandertrajecten instrumenten van social media, zoals microblogs, blogs, video, forums of wiki’s?

We gebruiken video’s en blogs en ook wel narrowcasting, dus schermen in het gebouw (bijvoorbeeld op de koffie-automaat) waarop mededelingen over het verandertraject worden gedaan (tekstueel, grafisch etc)

5. Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van interne social media door werknemers bij opdrachtgevers (of bij uzelf)? Wat weet u van de waardering van werknemers voor deze instrumenten?

Het zijn vooral medewerkers die privé actief zijn met sociale media die het ook op hun werk wel willen gebruiken. Het hangt ook van de aard van het bedrijf af: bij een energiebedrijf bijvoorbeeld zijn het vooral de medewerkers die in ondersteunende functies werken (ict, facilitair, communicatie, projectleiders) die deze instrumenten waarderen. De medewerkers ‘in het primaire proces’ moeten langzaam worden overtuigd van het nut. Dat gaat vooral via bewijzen. Software als Lync kun je inzetten om mensen op afstand te helpen met digitaal werken – dan opeens valt het kwartje. Kwestie van doorzetten.

6. Hoe ziet u de inzet van intranet 2.0 (interactief, de digitale werkplek) terug in verschillende organisaties?

Je ziet veel organisaties zoeken in het aanbod aan voorzieningen en middelen om de digitale werkplek te realiseren. Slechts zelden wordt het ‘centraal gestuurd’ – dat komt doordat verantwoordelijkheden voor ‘de digitale werkplek’ nooit op één plek in de organisatie zijn belegd. EN elke medewerker plukt uit het door de organisatie geboden aanbod weer wat hem goed uitkomt. Dus je ziet tientallen vormen en dat is wel mooi. Er zijn, met andere vormen, honderden soorten intranet 2.0 – feitelijk is intranet 2.0 je eigen intranet dat samenwerkt of botst met de intranetten 2.0 van anderen.

Overigens zijn organisatie wel steeds meer op zoek naar ‘een meer centraal gestuurd intranet 2.0’.

7. Heeft Microsoft Sharepoint volgens u een toegevoegde waarde aan veranderprocessen?

Tja. Laat ik het zo zeggen: Microsoft Sharepoint biedt een enorme standaardfunctionaliteit voor samenwerken en al die sociale dingen en dat veroorzaakt bij invoering ervan (in een organisatie) een groot veranderingsproces.
Daarnaast is het goed in te zetten voor allerlei andere veranderingsprocessen als middelpunt van communicatie en samenwerking.