Digital

Digital

Nieuws

Oudere werknemer gesubsidieerd

Het Europees Sociaal Fonds stelt Nederland ongeveer twintig miljoen euro extra beschikbaar om oudere werknemers langer in dienst te houden. Dat alles onder de idealistische verzamelnaam ‘duurzame inzetbaarheid’.

Met de subsidie mag je als bedrijf allerlei activiteiten in het kader van deze verzamelnaam organiseren: op het gebied van gezond te blijven maar ook op dat van tijdige omscholing.

Bedrijven en instellingen kunnen vanaf de herfstvakantie een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Per aanvrager is maximaal 10.000 euro beschikbaar, maar dan moet die aanvrager zelf wel de helft van het subsidiebedrag bijleggen.

In een eerdere ronde met een vergelijkbaar doel hebben liefst tweeduizend Nederlandse bedrijven meegedaan.

Bron: Managersonline zomer 2015