Digital

Digital

Nieuws

Analytics is net documentmanagement

Deze zomer interviewde de Automatiseringgids een mevrouw. Jill Dyché, vice-president Thought Leadership van SAS, over het onderwerp ‘analytics’. Wat zou dat zijn, ‘analytics’, vraag je je af. Net zoals je eigen buurman zich afvraagt wat ‘documentmanagement’ in ‘s hemelsnaam is.

Welnu, analytics is het analyseren van grote hoeveelheden gegevens – big data dus – en er zijn veel mensen die denken dat een goede analyse van big data leidt tot concurrentievoordeel en een gelukkig leven.

Vreemd genoeg leven in de wereld van analytics dezelfde problemen, uitdagingen, vraagstukken als in die van documentmanagement. Lees maar eens wat Jill zegt en vervang af en toe het woord analytics door het woord documentmanagement.

Jill Dyché: “Analytics is een bewegend onderwerp, dat om de zoveel tijd moet worden aangepast aan nieuwe inzichten. (…) Je hebt aan de ene kant de IT, die analytics ziet als een mooi hulpmiddel en anderzijds de ‘business’, die het niet allemaal begrijpt. Er is een wisselwerking tussen die twee groepen en in de praktijk kan dat leiden tot strubbelingen en dergelijke.”

Die strubbelingen komen vaak voort uit onduidelijkheid over het eigendom van alles wat een rol speelt in analytics. “Met eigendom bedoel ik eigenlijk de partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de onderdelen van het analytics-proces. Dat kan de hardware zijn, de applicaties of de achterliggende methoden en theorieën. Pas als die verdeling duidelijk is, kan er prettig gewerkt worden.”

Analytics is niet iets wat je er eventjes bij doet. Het is een enorm en uitdagend onderwerp en wil je er je voordeel mee doen, dan zul je je er intens in moeten verdiepen. “ Zie het als een experiment, maar dan wel een waar je fouten mag maken.” Fouten maken levert inzichten op (een belangrijk uitgangspunt van bijvoorbeeld de IT-ontwikkeling), vooral inzichten in de manieren waarop je de methoden kunt verbeteren. Dyché: “Het motto is dan ook “Fail Fast”, ofwel ga zo snel mogelijk op je gezicht als die kans er in zit.”

Dyché schreef ook een boek, The new IT. Verkrijgbaar bij de goede boekhandel, bijvoorbeeld Boekhandel Snoek aan de Meent in Rotterdam.

Bron: Automatiseringgids juni 2015