Digital

Digital

Nieuws

Den Haag en Rotterdam digitale koplopers

De gemeenten Den Haag en Rotterdam zijn de digitaal meest volwassen gemeenten in Nederland. Den Haag verslaat Rotterdam met een neuslengte. Van de provincies doet Drenthe het ‘t beste. Over de digitale voorloperij van Wetterskip Fryslân berichtten we al eerder. De scores zijn, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken, opgesteld door Deloitte.

Dat bureau onderzocht bij de gemeenten 55 digitale producten die via internet te verkrijgen waren. Eenendertig producten voor de gewone man, vierentwintig voor de ondernemer.
Het onderzoek toonde een groot verschil in digitale ontwikkeling tussen de gemeenten. De winnaars, Den Haag en Rotterdam, scoren bijna 85 procent van de punten, de achterblijvers minder dan 20 procent. Gemeenten met veel inwoners scoren over het algemeen hoger dan kleine gemeenten. Niet zo vreemd, want die verdienen hun investeringen veel sneller terug.

Het scoremodel van Deloitte is vrij transparant. Als je een product sowieso niet digitaal aanbiedt, krijg je nul procent. Een pdf levert 33 procent op. Is een product zonder pen en papier aan te vragen, dan is de score 66 procent. Aanlevering vanachter DigiD of eHerkenning levert 100 procent op.

Bron: Digitaal bestuur juli 2015