Digital

Digital

Nieuws

Kerken doen aan gezichtsherkenning

Een aantal Amerikaanse kerken gebruikt gezichtsherkenning om vast te stellen welke gelovigen welke diensten bijwonen. En om daar wellicht ook bij thuisbezoekjes aan de gelovigen iets mee te doen… De gelovigen moeten wel eerst hun pasfoto aan de kerk geven omdat ze anders niet worden herkend door de camera’s die in de kerk zijn opgehangen. De meeste gelovigen werken daar graag aan mee, want niet herkend betekent niet aanwezig…

De camera geeft beelden door aan de computer, en het daarop draaiende softwareprogramma, genaamd Churchix, geeft vervolgens aan de kerkvaderen door wie aanwezig zijn. Niet alleen aanwezigheid wordt vastgesteld, ook kan er ‘wetenschappelijke informatie’ worden verzameld over bijvoorbeeld de verhouding man/vrouw, de gemiddelde leeftijd van kerkgangers of wie in zijn neus peutert tijdens het bidden.

De aanbieder van de software krijgt de nodige klachten over schending van privacy, maar verklaart dat kerken al eeuwen bijhouden wie de mis of dienst bijwoont, en dat dit slechts het automatiseren van dat proces is.

In Nederland is Churchix nog niet verkocht.

Bron: Webwereld juni 2015