Digital

Digital

Nieuws

Iedere ambtenaar kiest zijn eigen apparaat

De gemeente Heerhugowaard heeft een eigentijds beleid ingevoerd als het gaat om de hardware waarmee de gemeenteambtenaren werken. Iedereen in gemeentelijke dienst krijgt eens in de drie jaar een bedrag van negenhonderd euro en mag daarvan een eigen laptop, tablet of iPad kopen om het werk te doen.
De medewerkers zijn eigenaar van het apparaat en daarmee ook zelf verantwoordelijk voor onderhoud, beveiliging en verzekering. En ze blijven natuurlijk verantwoordelijk voor de tijdige en volledige uitvoering van hun werk (inclusief dossiervorming!). De gemeente zorgt voor een beveiligde virtuele werkomgeving waarbinnen iedereen zijn werk kan doen.

De gemeente Heerhugowaard deelt trots mee dat zij landelijk koploper is met deze vorm van ‘bring your own device’.

Waarom?
Onlangs kwam de gemeente tot de conclusie dat weliswaar alle gemeentelijke werkplekken waren uitgerust met een beeldscherm, muis en computer, maar dat gemiddeld een derde van die plekken ongebruikt was. Door flexibele werktijden, vermindering van het aantal ambtenaren en steeds meer thuiswerken. En de verwachting was dat het onbruik alleen maar zou stijgen. Dat was zonde van het kapitaal geïnvesteerd in hardware!

Daarnaast wilde de gemeente gehoor geven aan de wens van veel medewerkers om hun werkapparatuur te kiezen. Een pilot bleek succesvol. Nu mag iedere Heerhugowaardse ambtenaar zijn eigen apparaten kiezen. Wel hebben ze een cursus Digivaardigheden moeten volgen, met aandacht voor antivirusprogramma’s en beveiliging van de apparatuur met goede wachtwoorden. Die cursus volgden ze graag.

Bron: Automatiseringgids juni 2015