Digital

Digital

Nieuws

Deel je e-mail en je wordt gelukkig

Sommige mensen gebruiken e-mail op een handige manier als communicatiemiddel of overzicht van onderhanden werk. De meeste mensen ervaren e-mail als een last, als een postbus die iedere dag vol zit met brieven, telegrammen en belastingaanslagen… en waar maar zelden nuttige informatie tussen zit.

De oplossing? E-mail helemaal afschaffen is velen te rigoreus en lukt slechts een enkeling, niet een hele organisatie. Vanuit Amerika (waar anders vandaan?) waait een andere oplossing over: e-mailtransparantie.
Een mooi woord. En wat betekent het? Heel simpel. Medewerkers in de organisatie mailen niet elkaar, maar ze mailen al hun berichten naar ‘archieflijsten’. Hun collega’s krijgen dus niet een volle mailbox, maar kunnen de berichten in de archieflijsten van hun interesse lezen op het moment dat ze eraan toe zijn. Minder onnodige stress, minder overtollige informatie. Alleen gevoelige e-mails worden niet gedeeld via de archieflijsten.

Tot nu toe zijn het vooral kleine, technologische, innovatieve bedrijven die op deze manier werken. Ze maken archieflijsten voor hun projecten, en soms maken ze ook archieflijsten voor ‘crazy ideas’. Daar kunnen de meest geïnspireerde medewerkers hun ideeën kwijt. En ze weten zeker dat alleen geïnteresseerde mensen die mails lezen.

Deze open manier van werken past helemaal in de tijd, schrijft de Volkskrant. Steeds meer wordt transparant. Zeker nieuwe bedrijven publiceren gemakkelijk hun groeicijfers en de salarissen die ze betalen.. en zijn ook niet te beroerd om te bloggen over hun mislukkingen. Mislukkingen die immers, zeker in Amerika, een bewijs zijn van een ondernemende instelling.

De basis van het systeem, volgens een zegsman van een transparant bedrijf: “Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze gewaardeerd en vertrouwd worden, krijg je dat vertrouwen ook terug. Wanneer je als baas wilt dat je dezelfde beslissingen zou nemen als jij, moet het team wel toegang krijgen tot dezelfde informatie.”

Bron: De Volkskrant juni 2015