Digital

Digital

Nieuws

Standaardisatie is zaak van lange adem

De 393 gemeenten die Nederland kent zijn gezamenlijk per jaar liefst 1,2 miljard euro uit aan hun ICT. Die kosten moeten omlaag, vindt iedereen, en dat kan door software te standaardiseren (vinden velen). Maar standaardisatie in gemeenteland is lastig. Een zaak van lange adem. Dat is een van de conclusie van de Monitor Compliancy van VNG en KING.

Ongeveer tweehonderd verschillende leveranciers leveren softwareproducten aan de gemeentes. Uitgangspunt voor levering is altijd dat het systeem van de ene leverancier moet kunnen communiceren met elk systeem van een andere leverancier. Dat is de basis voor de kwaliteit van dienstverlening. Dat voor elkaar krijgen is een langdurig proces, maar er zijn hoopvolle tekenen: steeds meer gemeenten en leveranciers werken met gestandaardiseerde software.

Niet alle standaarden worden soepel ingevoerd. De standaard voor Wabo-BAG is nog nergens werkend. Datzelfde geldt voor de standaard Betalen en Invorderen. Iets beter doen de standaarden MijnOverheid Lopende Zaken en Berichtenbox het.

Een stuk beter doet de standaard Zaak Document Services – ongeveer driekwart van de softwareproducten voldoet daaraan. Een mooi resultaat, zo’n tien twaalf jaar na de introductie van zaakgericht werken, een concept dat intussen alweer veel terrein verloren heeft…

De opstellers van de monitor hebben een duidelijke reden geconstateerd voor het achterblijven van de standaardisering: “Het feit dat de vraag naar compliant producten achterblijft bij de aanvankelijke verwachtingen. Deels heeft dat te maken met de ontbrekende vervangingsvraag bij gemeenten en mogelijk ook met onbekendheid bij diezelfde gemeenten met de inhoudelijke aspecten van de standaarden.”

Bron: Digitaal bestuur juni 2015