Digital

Digital

Nieuws

ICT blijft te glad voor grip

Ministeries spannen zich al jaren in om ‘betere grip te krijgen’ op ICT. Bestuurlijke aandacht is er voldoende, maar in de praktijk zijn grote ict-projecten nog steeds niet onder controle. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar Verantwoordingsonderzoek 2014.

Als veelzeggende voorbeelden noemt de Rekenkamer een paar grote projecten die nog helemaal niet zo lang lopen en toch al een schrikbarende procentuele overschrijding van de initiële kostenraming kennen: Operatie Basisregistratie Personen (BRP) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MijnBelastingdienst.nl van het ministerie van Financiën en het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het ministerie van Veiligheid & Justitie. De laatste is begrotingstechnisch zelfs al tien keer over de kop gegaan (overschrijding 1000%).

Het advies van de Rekenkamer: het Rijk moet op een andere manier van omgaan met ICT in relatie tot beleidsontwikkeling. Wat zou dat betekenen? De overheid moet bij het ontwikkelen van beleid meer gebruik maken van bestaande informatie (zoals de vele open data “die nog niet of nauwelijks worden gebruikt”).

Verder staat vast dat de rijksoverheid last heeft van een te complexe informatievoorziening. Deels doordat stokoude software in een moderne omgeving in de lucht moet worden gehouden. Deels doordat de ministeries last hebben van het vooroordeel van politici dat ICT het wondermiddel is om met minder budget meer dienstverlening aan de burger te realiseren. Daarbij houdt de politiek weinig rekening met wat werkelijk mogelijk is met de beschikbare mensen, middelen en tijd.

Tot slot heeft de overheid last van een kennistekort op ict-gebied.

De positie van de CIO (chief information officer) bij de ministeries is iets verbeterd. De meeste CIO’s hebben intussen directe inbreng bij de besluitvorming over de richting van het beleid. Heel verstandig, want informatie is het belangrijkste wapen van de overheid.

Bron: Computable juni 2015