Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten collectief digitaliseren

Gemeenten moeten de digitalisering veel meer gezamenlijk oppakken. Dat is een van de uitdagingen van de Digitale Agenda (2020) van de VNG. De agenda is een voortzetting van de Operatie NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) dat eind 2014 eindigde. De agenda moet de VNG zelf op de digitale kaart zetten. Een woordvoerder: “Het is geen doorbraak, maar het borduurt wel voort op het inzicht dat we een gezamenlijke aanpak nodig hebben om tot resultaten te komen, dus om op het niveau te komen van wat burgers en bedrijven allemaal met elkaar dóen. Daar hebben we nog wel wat in te halen.”

Digitalisering is, volgens de VNG, het middel voor gemeenten om hun dienstverlening, hun werkprocessen en hun organisatie te innoveren. Omdat iedere gemeente een gemeente is, en dus voor dezelfde uitdagingen staat, moeten ze dat zoveel mogelijk collectief doen.

De VNG kiest met de Agenda voor “een meer proactieve houding tegenover nieuwe ICT-ontwikkelingen”. Onderdelen daarvan zijn:

  • “collectieve opschaling op gebieden waar gemeenten zich niet onderscheiden”
  • vereenvoudiging en standaardisatie van werkprocessen
  • “een impuls in het opdrachtgeverschap richting softwareleveranciers”.

Klinkt doortastend, maar volgens een woordvoerder van de VNG is het “een wenselijke doorontwikkeling is van de lijnen die we jaren geleden hebben ingezet om te komen tot een gezamenlijke aanpak van digitalisering”.

Uitgangspunt is: samen gaan doen wat je samen kunt doen.
Dat klinkt dan weer veelbelovend vrijblijvend.

Bron: Digitaal bestuur juni 2015