Digital

Digital

Nieuws

Lansingerland niet langer digitaal

De gemeente Lansingerland publiceerde onlangs per ongeluk persoonlijke medische gegevens van een particulier op de gemeentelijke website. Om dat in de toekomst te voorkomen, zijn ALLE ingekomen stukken voortaan alleen fysiek in te zien op het gemeentehuis. Ook stukken van College van B&W aan de gemeenteraad en informatiebulletins van de VNG. Dat is wel een heel draconische ouderwetse maatregel, vinden velen.

De fractievoorzitter van D66 tegen Digitaal bestuur: “Dat is niet meer van deze tijd, het is niet klantvriendelijk en past ook niet in het streven inwoners meer bij het beleid te betrekken. Stukken van college naar raad zijn sowieso openbaar en ook die van overheden van buiten of van verenigingen of stichtingen. Zelfs bij mensen met een klacht of die iets onder de aandacht van raad en samenleving willen brengen is er belang van openbaarheid. Voor wie aangeeft niet op de site te willen, moet je je afvragen hoe je dat wilt regelen.’

Hij stelt voor alle documenten wel op internet te zetten maar de persoonlijke informatie gewoon weg te tippexxen. Zoals ook de gewoonte is bij beschikbaar stellen van documenten op basis van de WOB.

Eind mei zal de gemeenteraad een standpunt innemen.

Bron: Digitaal bestuur mei 2015