Digital

Digital

Nieuws

Vrouwen zijn betere managers

Vrouwen zijn betere managers, scrhijft Management Team. Dat heeft vijf oorzaken

1 - Vrouwen nemen betere beslissingen onder druk
Dat komt doordat ze bij moeilijke beslissingen veel sneller en eerlijker afwegen wat de gevolgen van die beslissingen zijn voor alle belanghebbenden. Dat bleek uit een Engels onderzoek onder leden van raden van bestuur. Vrouwen aan de top baseren hun beslissing op wat die betekent voor werknemers, investeerders, aandeelhouders en managers.

2 - Vrouwen zijn meer betrokken dan mannen
Amerikaans onderzoek toont aan dat vrouwen zich gevoelsmatig meer betrokken voelen bij het bedrijf waar ze werken dan mannen. Dus zijn ze meer gemotiveerd om te blijven en zich volledig voor hun bedrijf in te zetten.

3 - Ze huilen makkelijker
Vrouwen huilen, door hormonen, hersenstructuur en sociale omgeving, eerder dan hun mannelijke collega’s. En “huilen is beter dan de mannelijke variant voor het uiten van emoties: een woedeuitbarsting”.

4 - Vrouwen zorgen dat hun medewerkers beter presteren
Amerikaans onderzoek laat zien dat werknemers vrouwelijke managers meer waarderen als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, communicatie en feedback. Vrouwelijke managers helpen je, met andere woorden, beter bij je beroepsmatige ontwikkeling.

5 - Vrouwen voelen zich minder vaak goed dan mannen
Daardoor hebben ze van nature de neiging, aldus schrijfster Julie Holland, om allerlei dingen te veranderen: alleen verandering kan immers zorgen dat ze zich beter voelen. En verandering staat aan de basis van verdere ontwikkeling van het bedrijf.
voordeel mee.

Overigens is geen enkel bedrijf er als het slechts één vrouw in de top aanstelt: pas als ongeveer een derde van de managers vrouw is, zijn de positieve gevolgen merkbaar.

Bron: MT.nl mei 2015