Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten willen betere ICT-inkoopvoorwaarden

Het inkopen van ICT is een lastig en ondoorzichtig verhaal. Je hebt als (kleine) gemeente al gauw het gevoel dat je teveel betaalt of te weinig krijgt of allebei. Daarom zouden gemeenten graag gaan werken met betere en meer uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat KING heeft uitgevoerd in opdracht van VNG.

Gemeenten gebruikern nu al vaak de algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2014), maar zien die graag uitgebreid met elementen als flexibiliteit in licenties, juiste en tijdige toepassing van standaarden en normen, cloud en hosting services, informatiebeveiliging en privacy en aansluiting op de nationale Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur.

Een woordvoerder van KING: “Adoptie en breed gebruik van verbeterde voorwaarden aan vraag- en aanbodzijde is cruciaal om de gewenste doelen te bereiken.”

De wens van de gemeenten zal leiden tot een projectvoorstel binnen de nieuwe aanpak en het projectenportfolio van de Digitale Agenda 2020.

Bron: Binnenlands bestuur mei 2015