Digital

Digital

Nieuws

Minister ontdekt digitaal archiveren

Een aantal Limburgse gemeenten heeft in opruimwoede de digitale agenda’s van wethouders die zijn vertrokken veel sneller gewist dan wenselijk is. Direct kwamen er Kamervragen voor minister
Ronald Plasterk. De minister deelt mee dat hij de berichten uit het Limburgse voor waar aanneemt en hij veronderstelt in één moeite door dat alle Nederlandse gemeenten zich schuldig maken aan de wiswoede. Maar: “Het ministerie houdt geen systematische administratie bij van de naleving van taken door medeoverheden en derhalve ook niet van de wijze waarop gemeenten de voorschriften van de Archiefwet naleven. Ik kan ook dus ook niet beoordelen of dit onderzoek bij Limburgse gemeenten representatief is voor heel Nederland. Maar er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie zich bij gemeenten elders in Nederland niet voordoet.”

Het wissen van digitale agenda’s van bestuurders is in strijd met de Archiefwet en met de selectielijst van Nederlandse gemeenten.

Plasterk, op een toon alsof hij het zelf verzonnen heeft: “De Nederlandse overheid gaat over op het Nieuwe werken en naar papierloze kantoren. Het gebruik van digitale processen en documenten stelt nieuwe eisen aan archivering. En dat ziet niet alleen op het bewaren van agenda’s. Een digitale overheid impliceert ook digitale archivering.”

Bron: Binnenlands bestuur april 2015