Digital

Digital

Nieuws

Menselijke leider beter dan digitale leider

De digitale wereld heeft ook digitaal leiderschap gebracht. Een vorm van leiderschap op afstand waarbij digitale middelen als e-mail of Skype worden ingezet. In elk bedrijf en bij elke overheid komt het tegenwoordig voor. Dat schrijft Management Team

Dat is bijzonder, want psychologen hebben al duizenden malen vastgesteld dat “de non-verbale gedragingen van een leider” een belangrijk deel van zijn leiderschap uitmaakten. En om die te constateren heb je echt ‘face-to-face-leiderschap’ nodig.

Ook uit onderzoek onder gewone werknemers blijkt dat face-to-face leiderschap het meest wordt gewaardeerd, gevolgd door Skype en - op enige afstand - de telefoon.
Instructies via brief, e-mail, sms, Whatsapp of Facebook worden het minst op prijs gesteld.

Leiderschap op afstand heeft minder kans op slagen door een gebrek aan controle, een broze vertrouwensrelatie, een grote kans op misverstanden, het ontbreken van ongeplande communicaties en van ‘het charismatische aspect’. Met andere woorden: leiders hebben moeite om medewerkers op afstand te inspireren en te overtuigen van hun visie.

En als je toch leider op afstand wilt zijn?
Train dan bepaalde vaardigheden. Zoals het effectief gebruik van emoticons in mails. Je ondergeschikten zullen je dankbaar wezen.

Niettemin is de conclusie van Management Team “dat gewoon, menselijk face-to-face-contact nog veruit het meest te prefereren is, als je tenminste wil dat je boodschap ook echt overkomt.”

Bron: Management team april 2015