Digital

Digital

Nieuws

Jeroen Brouwers 75 jaar!

Jeroen Brouwers, een van de grootste schrijvers van Nederland, is op 30 april 75 jaar oud geworden.
Zijn prachtige verhaal Voorjaarsmoeheid gaat over zijn 40ste verjaardag, de dag ook dat Beatrix werd gekroond tot koningin. Het verhaal is niet op internet te vinden, dus snel naar de boekwinkel!

Voor ons vakgebied een paar mooie passages uit zijn boek Papieren levens (2001):

De schrijverij p. 29-38
“Het vervaardigen van de eerste versie, in klad, is het eigenlijke schrijven. [...] Een loketbediende ten postkantore drukt stempels in natte inktkussens en slaat de mededelingen gedachteloos op een formulier, - aldus tovert ook hij woorden te voorschijn die er voorheen niet waren. Ik benijd hem. [...]
Vroeger placht ik het klad, na overschrijving ervan in het net, in de achtertuin te verbranden: as bevordert de vruchtbaarheid der aarde, mijn aarbeienbedden profiteerden van de resten van mijn literaire productie. Bovendien verwarmden de uit het klad slaande vlammen een paar minuten mijn benen, - ik ervoer dit als een korte vertroostende streling. Alles is meegenomen. Na het overtypen van het net, - de derde scheppingsfase, - ging ook dat het vuur of de papiercontainer in. Wat moet je met al die rotzooi, je bewaart toch ook niet je volgesnoten tissues?”

Op een dag stopte Brouwers met het vernietigen van zijn kladversies:
“Er kwamen personen in mijn bestaan die ze onder mijn hand weggristen om ze te bewaren, zelfs te conserveren, stel je voor!
Vanwege literair-historisch ‘belang’, naar ze zeiden, opdat ooit, later, een of andere pluisgeest aan de hand van het klad, het net, de typemachineversie, de drukproef, de revisieproef, zal kunnen bestuderen hoe daarin een komma om de haverklap van plaats veranderde totdat hij werd vervangen door een punt.
Of vanwege sentimenteel oogmerk, zeiden ze, - om later, altijd hebben ze het over ‘later’, nog iets lijfelijks van mij te koesteren, zoals de van opoe op haar sterfbed afgeknipte teennagel.
Van schrijvers die hun werk op het computerscherm doen ontstaan en per floppie bij de uitgever inleveren, blijven zulke artefacten niet bestaan; hoe moet dat later met de bestudering van de conceptie en groei van hun geesteskinderen.”

Klaagt vervolgens over de geringe belangstelling voor zijn gedrukte werk en de enorme belangstelling voor zijn manuscripten:
“Ik zal in het vervolg maar geen boeken meer publiceren, - ik kan beter manuscripten vervaardigen en die met meer kans op succes te koop aanbieden. Per erop voorkomende koffiespetter, jenevervlek, dode vlieg, stijgt de prijs.”