Digital

Digital

Nieuws

Digitaal werken ‘snel en ondoordacht’

Het lijkt een bericht uit een tien jaar oude doos, maar het stamt toch echt uit april 2015: een aantal burgemeesters en andere bestuurders heeft een brandbrief geschreven met de titel ‘Voorkom digitale dementie’. De brief gaat over het verloren gaan van informatie en cultureel erfgoed door de ‘snelle en ondoordachte’ overgang van overheidsorganisaties van papier op digitaal.

De briefschrijvers herhalen allerlei oude mythes: zo schrijven ze dat de eerste twintig jaar van de eenentwintigste eeuw de slechtst gedocumenteerde jaren ooit zullen worden.

Een citaat: “Papier is geduldig, digitale informatie is vluchtig. Om digitale informatie ook na jaren nog te kunnen raadplegen moeten veranderingen in programmatuur actief bijgehouden worden. Anders dan bij informatie op papier, dient bij digitale informatie al bij het ontstaan nagedacht te worden over de archivering. Anders bestaat het risico dat informatie niet kan worden teruggevonden of in de context kan worden geïnterpreteerd.”

Hebben de briefschrijvers ook aanbevelingen? Welzeker!
Ze roepen de colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, dijkgraven en heemraden en het dagelijks bestuur op om gezamenlijk e-depots in te richten: “Ontwikkel, samen met collega-bestuurders in de regio of provincie, een gezamenlijke strategie om een e-depotvoorziening te realiseren. De coalitieonderhandelingen bij provincies en waterschappen vormen een uitgelezen kans om aandacht voor dit onderwerp tot uiting te brengen in nieuwe collegeprogramma’s.”

Daarnaast adviseren ze om eerst de informatiehuishouding binnen de organisatie op orde te brengen. De invoering van een gemeenschappelijke standaard als het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) zou een eerste belangrijke stap kunnen zijn.

Enzovoorts.

Bron: Computable april 2015