Digital

Digital

Nieuws

Open data nog geen economisch succes

De CIO’s van een aantal grote Europese steden kwamen bijeen om te praten over open data (vrij beschikbaar te stellen gegevens, met name door de overheid) en de economische toepassing daarvan. De conclusie: het potentieel is enorm, de toepassing nog marginaal. Zoals veel nieuwe ontwikkelingen komt ook deze langzaam op gang. De techniek loopt ver op de praktijk vooruit.

Een paar citaten.
Katalin Gallyas (Amsterdam): “We kijken niet naar de hoeveelheid data, maar naar de wensen van bewoners met die open data. Waar is behoefte aan? Als je iets gaat ondernemen, zoals waardevolle navigatie ontwikkelen, doe dat dan niet alleen. Als gemeente kun je je beter aansluiten bij een Europese samenwerking. Zo kun je technologie delen.’

Bart Rosseau (Gent): “Het benchmarken van je open data technologie is belangrijk. Zo ontdek je wat goed werkt, wat goede standaarden zijn en wat de beste werkwijze is.”

Mark Vermeer (Rotterdam): “Wij behoren tot de voorlopers van Europa met inmiddels 160 datasets. We zijn verliefd geworden op de mogelijkheden ervan en overwegen nu om te trouwen. In de toekomst willen we dit professioneler aanpakken. Rotterdam heeft een eigen open data community opgezet en een data lab. Er zijn diverse ‘hackatons’ gehouden met jonge mensen. Zo ontstond er een Rotterdam open data store. Inmiddels heeft de stad een City Guide app voor invalide mensen. Ook is zijn er apps om verkeersintensiviteit mee af te meten en waarmee we kunnen vergelijken met andere steden.”

Thomas Schuböck (Wenen) vertelt dat zijn stad bijna 250 open datasets heeft op basis waarvan 160 apps zijn ontwikkeld, zoals een interactieve kaart met toilletten, een parkeerplaatsenapp, een app die toeristen voorziet van achtergrondinformatie en een app die woningen, woonwensen en wensen over de woonomgeving samenbrengt. “De toegevoegde economische waarde van open data bedraagt inmiddels meer dan 800.000 euro.”

Bron: Digitaal bestuur april 2015